1. Üldtingimused

1.1 Käesolevad e-poe kasutamistingimused kehtivad OÜ Tool & Tool e-poe füüsilistest ja juriidilistest isikutest klientidele (edaspidi Klient) e-poest kaupade ostmisel.

1.2 Juriidilistele isikutele ei kehti kasutamistingimustes ja võlaõigusseaduses toodud tarbijate õigused (näiteks kaupade 14-päevane tagastusõigus, 2-aastane pretensioonide esitamise õigus jne).

1.3 E-poe omanik ja müügilepingu sõlmija on OÜ Tool & Tool (registrikood 10789017), asukohaga Kalasadama 2, 10415 Tallinn (edaspidi Tool & Tool), elektronpost tool@tool.ee.

1.4 Tool & Tool’il on õigus käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sellest Kliente Tool & Tool veebilehel www.tool.ee. Tingimuste muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.

1.5 Kliendi kuvari seadete tõttu võib e-poes kuvatud fotode värvitoon veidi erineda tegelikkusest.

1.6 Tool & Tool e-poe fotode, tekstide ja muude kodulehel esitatud materjalide autoriõigus kuulub Tool & Tool’ile või tema koostööpartneritele. Tool & Tool e-poe fotode, tekstide või muude autoriõigusega kaitstud teoste ärilistel eesmärkidel kasutamine ei ole lubatud.

2. Hinnad, tellimuse vormistamine ja tasumine

2.1 Tool & Tool e-poes olevate toodete hinnad on eurodes ja sisaldab Eesti Vabariigi käibemaksu.

2.2 Toodete hinnad ei sisalda transpordi maksumust. Valitud tarneviisi maksumus kuvatakse ostu vormistamisel.

2.3 Ostu korral on kehtivaks Tool & Tool poolt, internetileheküljel tool.ee, kauba tellimise päeval avaldatud hind. Tool & Tool poolt internetileheküljel avaldatud hind käsitleb tellimise esitamise hetkel saadaval olevat kaubakogust. Hind toodetele, mille laokogus tellimise hetkel on ebapiisav või võrdne nulliga, võib olla teine.

2.4 Ostu saab vormistada ennast kasutajaks registreerides. Kliendiks registreerumisel peab Klient sisestama korrektsed kontakt- ja kliendiandmed.

2.5 Tellimused jõustuvad peale nende eest tasumist. Tasumiseks võimalik kasutada järgmiseid lahendusi:

2.5.1 pangaülekanne kliendi e-postkasti saadetud arve alusel;

2.5.2 e-postkasti saadetud arve alusel Tool & Tool salongis asukohaga Kalasadama 2, 10415 Tallinn.

2.6 Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on  tasunud tasumisele kuuluva summa OÜ Tool & Tool arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

2.7 Tasumata tellimused tühistatakse 5 päeva möödumisel tellimuse vormistamise hetkest.

2.8 Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma Tool & Tool e-poe klienditeenindusega aadressil tool@tool.ee.

3. Kauba kättetoimetamine

3.1 E-poest tellitud kaupa on võimalik kätte saada ise kaubale järele tulles või valides ostukorvis meelepärase tarneviisi. Pakutavad tarneviisid on järgmised: kullerteenus, Tool & Tool laost ja tasuta transport Tallinnas.

3.2 Tellimustel alates 300€ on Eesti piires tasuta transport.

3.3 Kaubale ise järele tulles on kliendil kohustus teha seda 30 päeva jooksul.

3.4 Kauba kättesaamisel tuleb koheselt kontrollida kaupade kogust ja vastavust tellimusele. Kui Klient märkab kauba vastuvõtmisel, et kaubad ei vasta tellimusele või pakendil ja toodetel on olulised vigastused, on Kliendil õigus keelduda kaupade vastuvõtmisest ning kaubad transporditeenuse osutajaga tagastada. Tool & Tool palub vigade korral teavitada viivitamatult Tool & Tool klienditeenindust.

3.5 Kauba transport toimub vaid Eesti piires ja aadressidele, kuhu pääseb ligi kaubaautoga, sõltumata Kliendi valitud tarneviisist.

3.6 Juhul kui tellitud Kaupa ei õnnestu Kliendile kätte toimetada Kliendist tulenevatel asjaoludel (nt Klient ei viibinud kulleriga kokkulepitud ajavahemikul tellimuses märgitud aadressil), siis tuleb Kliendil iga järgmise kättetoimetamise eest uuesti tasuda vastavalt Tool & Tool transpordihinnakirjale või tulla ise järgi Tool & Tool lattu.

4. Tellimuse täitmise tähtajad

4.1 Tellimuse täitmise tähtaeg sõltub tellitavast kaubast ja hetke laoseisust.

4.2 Kui tellitud kaubad on Tool & Tool laos olemas, väljastame need Kliendile või transpordi teenuse pakkujale 2 tööpäeva jooksul.  

4.3 Kui kaup ei ole Tool & Tool laos on tellimise aeg, sõltuvalt tootest, 2-6 nädalat. Täpse tarneaja teatame Teile telefoni või e-posti teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

4.4 Nädalavahetusel esitatud tellimused käsitletakse uuel nädalal esimesel tööpäeval.

5. Tellimuse muutmine, tühistamine ja toodete tagastamine

5.1 Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada või muuta, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti OÜ Tool & Tool klienditeenindusele teatama.

5.2 Kliendil on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil kaup on Kliendile üle antud. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.

5.3 Klient  esitab kauba tagastamiseks kauba ostmisest taganemise avalduse, millele on märgitud tellimuse number, kuupäev, tellija nimi ja tagastamise põhjus. Klient saadab taganemise avalduse Tool & Tool e-posti aadressile  tool@tool.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.4 Klient peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba võib tagastada Tool & Tool lattu või salongi.

5.5 Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab Tool & Tool Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tool & Tool sai teada Kliendi otsusest kaubad tagastada.

5.6 Tagastatava kauba pakendamisega ja kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

5.7 Kliendil on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Klient vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Klient peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi võimalusel seda kahjustamata, mitte eemaldama silte / kaitsekilesid jms. Klient vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest (sh kauba uuesti pakendamise jmt kulude eest).

5.8 Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja / või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab Klient, on Tool & Tool’il õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tasaarvestamiseks saadab Tool & Tool Kliendile tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.

5.9 Klient on kohustatud eelnevalt kasutamata kauba tagastama originaalpakendis. Juhul kui kauba väärtus on vähenenud tagastamise käigus, vastutab selle eest Klient.

5.10 Tellimuse tühistamise või kauba tagastamise korral kantakse ostu eest tasutud summa Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul, alates tellimuse tühistamisest.

6. Nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

6.1 Tool & Tool vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad tootele tootja poolt antud garantiiaja jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Tool & Tool vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest kui mittevastavus oli olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel. Kaubal puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada kauba kasutamine ning teavitada Tool & Tool’i ilmnenud puudusest viivitamatult.

6.2 Tool & Tool ei vastuta:

6.2.1 Puuduse eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja / või hooldamise tõttu.

6.2.2 Kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.3 Kauba nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient teavitama Tool & Tool klienditeenindust hiljemalt 2 nädala jooksul arvates kauba nõuetele mittevastavuse või kauba juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

6.4 Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi või kauba parandamist Tool & Tool kulul. Puuduste lahendamine toimub samadel tarnetingimustel, millega Kaup tarniti Kliendile.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1 Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Tool & Tool’ile enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes kasutajakonto loomisel. Tool & Tool kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress) tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks ning müügiteenuse osutamiseks.

7.3 Tool & Tool edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

7.4 Kliendi poolt sisestatud Tool & Tool’ile teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse.

7.5 Tool & Tool kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.6 Tool & Tool jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.7 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.8 Klient annab Tool & Tool’ile nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse ja arve.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Tool & Tool vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Tool & Tool’i ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Tool & Tool ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest.

9.2 Kliendi ja Tool & Tool vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Tool & Tool on keeldunud Kliendi kaebuse rahuldamisest või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile või kohtule.